Согласно Правилникот за набавки на Здружението за хумано домување Хабитат Македонија од 01.11.2021 година, а во врска со проектот „Одржлив урбан развој на ромските заедници“ спроведуван од Хабитат Македонија, во партнерство со општините Шуто Оризари и Велес, Здружението за хумано домување Хабитат Македонија на ден 21.11.2022 година објавува:

ПОВИК И УСЛОВИ НА НАБАВКА

Преземи документ: Повик и услови за набавка бр. 44/2022
За дополнителни информации понудувачите можат да ја контактираат канцеларијата на Хабитат Македонија, лице за контакт Костадин Настевски (тел. 075 868 138, е-меил: knastevski@habitat.org.mk).