Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Програмско финансирање

ЗголемиПотпишан договор со DIGH

Нов договор за финансирање на Програмата за унапредување на сиромашното домување на Хабитат Македонија, потпишан со фондацијата Холандски меѓународни гаранции за домување (Dutch International Guarantees for Housing), почна да се спроведува во јуни 2008 година. Договорот вреден 1 милион евра предвидува поволни заеми за реконструкција и реновирање на субстандардни домови во наредните 10 години.

Холандски меѓународни гаранции за домување е специјализирана фондација за посредување при финансирање проекти за домување на семејства со ниски приходи во земјите во развој и економска транзиција.

Финансирањето од Холандија овозможува зголемување на постоечкиот Фонд за подобар дом кој од 2005 година обезбедува поволни заеми за семејства со ниски приходи во Македонија. Програмата се спроведува во партнерство меѓу Хабитат Македонија и Штедилницата Можности.