Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Промовиран Фондот за подобар дом

Микрофинансирање за домување на сиромашните

На 1 април 2005 година Хабитат Македонија, афилијација на глобалната мрежа за домување Habitat for Humanity International и Штедилницата Можности, имплементирачки партнер на глобалната микрофинансиска коалиција Opportunty International, потпишаа договор за основање Фонд за подобар дом.

Проектираниот капитал на фондот е 1,5 милиони долари, предвидени да сервисираат кредитна линија за реконструкција и реновирање на субстандардното домување во Македонија. Заемите ќе им се доделуваат на економски слаби, но работно активни семејства. Основањето на Фондот го поздравија Don Haszczyn, потпретседател на Habitat for Humanity International за Европа и Централна Азија и Стефчо Јакимовски, министер за труд и социјална политика во Владата на Република Македонија.

photo
photo
photo
photo
photo