Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Застапување

Справување со социјалната исклученост во домувањето

Зголеми

Извршниот директор на Хабитат Македонија д-р Зоран Костов беше поканет од Министерството за труд и социјална политика на почетокот на годинава да се приклучи кон експертскиот тим кој беше определен да ја подготви Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост за периодот 2010-2020 година. Специфична одговорност на д-р Костов беа областите транспорт, комуникации и домување.

Процесот кој истовремено беше поддржан и од канцеларијата на УНДП во Македонија, беше успешно заокружен на 12 октомври 2010 година со усвојувањето на Стратегијата од Владата на Македонија. Во моментов, во подготовка е првиот Годишен план (за 2011 година), а Хабитат Македонија има можност да предложи конкретни активности, вклучувајќи и застапување на оние кои се сметаат за социјално исклучени во областа на домувањето.

Интегралниот текст на Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост за 2010-2020 година може да се најде овде.