Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Корпоративна општествена одговорност

Поддршка од ArcelorMittal за енергетски ефикасни интервенции

Image

Првите микро-заеми за домување наменети за подобрување на енергетската ефикасност на индивидуални домови каде живеат семејства со ниски примања се исплатени во април 2012, благодарение на финансиската поддршка за Хабитат Македонија добиена од компанијата АрселорМитал. Планирано е обновливиот фонд основан за оваа цел да биде оперативен се додека постои интерес за овој тип на интервенции.

Помал дел од великодушниот финансиски придонес на АрселорМитал е насочен кон СОС детското село во Скопје и е наменет за реновирање на сместувачките капацитети преку достапен заем за домување.

Пред неколку години, Хабитат започна соработка со Фондацијата АрселорМитал, добротворен огранок на светскиот гигант во индустријата за производство на челик. Тоа резултираше со партнерство кое овозможи директна финансиска поддршка за афилијациите на Хабитат, можност за волонтирање на вработените од АрселорМитал и развој на технички решенија од лесен челик како опција за домување која кореспондира со барањата на Хабитат за едноставен и пристоен дом.