Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Договор за соработка со УСАИД

Селекција на станбени згради во тек

Image

По официјалното промовирање на проектот Енергетска ефикасност за секторот домување во декември 2011, во првиот квартал на 2012 започнат е целосно транспарентен процес на селекција на станбени згради во општините вклучени во првата фаза на проектот: Карпош, Тетово, Велес и Куманово. Јавниот повик објавен во весниците Дневник, на македонски јазик, и Коха, на албански јазик, проследен со информативни средби организирани во истите општини за сопствениците и нивните заедници, резултираше со 36 пријави.

Во процесот на селекција постојат повеќе чекори, вклучувајќи анкетирање и собирање на информации, јакнење на капацитетите на заедниците на сопственици и енергетски ревизии на пред-селектираните објекти. Се очекува процесот да заврши до почетокот на летото и првите заеми за енергетски ефикасни интервенции да бидат исплатени на пријавените сопствениците, нивните заедници на сопственици или на специјализирани компании кои тие ќе ги изберат.

Во исто време, резултатите ќе бидат презентирани на општинската власти, заедно со покана за вклучување во проектот, особено преку поддршка на заедниците на сопственици во напорот за изведба на енергетски ефикасни фасади на нивните станбени згради.