Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Енергетска ефикасност

Партнерство со општина Центар

Image

Со потпишувањето Меморандум за соработка на 12 јули 2012 воспоставено е ново партнерство со една од скопските општини – општина Центар. Програмата за енергетски ефикасни домови на Хабитат Македонија на овој начин е проширена на уште една скопска општина.

Со цел заедничко спроведување на проектот општина Центар подготви Акционен план за енергетска ефикасност. Според планот, се спроведе јавен повик за заедниците на сопственици од станбените згради од општина Центар да се пријават за финансиска поддршка од општината со која ќе се реновираат фасадите, кој истовремено имаше услов најмалку 70% од станарите во зградите да ги променат постоечките надворешни врати и прозорци со енергетски поефикасни. Хабитат Македонија обезбедува достапни заеми за оваа интервенција.

Во предвидениот период за пријавување примени се вкупно 54 пријави. Се очекува заедничка комисија на општина Центар и Хабитат Македонија да изберат најмалку 10 згради а реконструкцијата да заврши до крајот на 2012 година. Сите реновирани згради ќе го зачуваат нивниот автентичен изглед.


 
Click
Партнерство со општина Центар
Потпишување Меморандум за соработка