Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Завршна конференција

Домувањето и човековите права

Image

Хабитат Македонија во рамките на проектот "Промовирање на правата за домување на Ромите", финансиран од Европската Унија, на 15 февруари во Скопје одржа завршна конференција на тема "Домувањето и човековите права".

Министерот без ресор во Владата на Република Македонија, г. Неждет Мустафа, заменик министерот за труд и социјална политика, г. Ибрахим Ибрахими, претставник на Делегацијата на Европската Унија г-а Ирена Иванова и извршниот директор на Хабитат Македонија, г. Зоран Костов ја отворија првата сесија на конференцијата по која следеше обраќање на директорот на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, г. Јорде Јакимовски за сиромашното домување во Република Македонија, а свое излагање имаше и извршниот директор на Хабитат Унгарија, г. Gyorgy Sumeqhy кој ги презентираше искуствата од Унгарија за правото на домување и човековите права.

Вториот дел на конференцијата се состоеше од работни сесии предводени од г-а Мабера Камбери, советник во Министерството за труд и социјална политика, со фокус на влијанието на домувањето на другите приоритети во Декадата за вклучување на ромите; г. Зоран Цали, административен директор на "Фондацијата отворено општество Македонија" (ФООМ) ја предводеше работната група за легализација на бесправно изградени објекти и унапредување на сигурноста во домувањето додека г-а Лилјана Алчева, заменик директор за програма на Хабитат Македонија, ја предводеше работната група за студијата за сиромашно домување во Македонија.

Претставници на Делегацијата на Европската Унија, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за транспорт и врски, претставници на ромските информативни центри и невладини организации како и претставници на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), Организацијата за безбедност и соработка на Европа (ОБСЕ) и Американската агенција за меѓународен развој (УСАИД) учествуваа во работните групи и ги презентираа заклучоците на пленарната завршна сесија.


Галерија

Click
Завршна конференција - "Промовирање на правата за домување на Ромите"
Click
Завршна конференција - "Промовирање на правата за домување на Ромите"
Click
Завршна конференција - "Промовирање на правата за домување на Ромите"
Click
Завршна конференција - "Промовирање на правата за домување на Ромите"
Click
Завршна конференција - "Промовирање на правата за домување на Ромите"
Click
Завршна конференција - "Промовирање на правата за домување на Ромите"

Фотографија: Фил Лампрон