Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Сторија

Хабитат Македонија со најдобри оценки од волонтерите во регионот ЕМЕА

Евалуацијата на програмите за меѓународни волонтери во регионот ЕМЕА за 2018 година ја потврди водечката улога Хабитат Македонија

Канцеларијата на Хабитат за Европа, Среден Исток, и Африка (ЕМЕА) ги објави најновите статистички податоци од евалуацијата на националните организации кои имаат програми за меѓународни волонтери (т.н. Global Village програма), за календарска година 2018.

За двете групи на програми: Средна (примени 4-10 тимови) и Голема (примени 11 и повеќе тимови) се оценуваат градилиштето, организацијата на престојот, искуство во земјата домаќин, координаторот - домаќин на волонтерите и севкупното искуство.

Во Средната групата земји: Ерменија, Јордан, Јужна Африка, Кенија, Лесото, Македонија и Унгарија, но и со вклучени двете групи на земји – Средна и Голема (Малави, Полска, Португалија, Романија и Замбија), Хабитат Македонија има најдобар резултат во 4 од 5 категории: степен на задоволство од 98,70% за категоријата градилиште; 99,21% за категоријата организација на престојот; 97,62% за категоријата искуство во земјата (второ-рангирана после Јордан со 97,75%); 99,53% за координаторот – домаќин на волонтерите и 99,60% за севкупното искуство. Последователно, Хабитат Македонија има водечка позиција и на севкупната листа, со оценка од 98,81%.

Евалуацијата вклучуваше 12 национални програми, плус Етиопија. Во рамките на овие програми, организирани се 178 патувања на тимови на меѓународни волонтери, од кои 160 дале оценка за своите искуства, со степен на учество од волонтерите од 66%. Од 2915 меѓународни волонтери, 70% изјавиле дека сакаат да продолжат да волонтираат во Хабитат.