Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Признание

Награда Energy Globe за Хабитат Македонија

По повод Светскиот ден на животната средина, австриската фондација Energy Globe му оддаде меѓународно признание на десетгодишниот ангажман на Хабитат Македонија во секторот на резиденцијална енергетска ефикасност, со доделување на награда за национални достигања. Наградениот проект: Енергетски ефикасни домови за семејства со ниски приходи, иницијално е започнат од Хабитат Македонија во 2009 година.

Главните достигања на проектот кој е се уште активен вклучуваат енергетски ефикасни реконструкции на повеќе од 60 колективни станбени згради во Македонија, со преку 1900 станови, при што се постигнати вкупни годишни енергетски заштеди од 7910 MWh и годишни редукции на емисиите на јаглероден диоксид од 3670 тони.

Главната цел на Фондацијата Energy Globe, во соработка со Програмата за животна средина на Обединетите Нации (UNEP), е да укаже дека во нашиот свет постојат многу креативни луѓе кои имаат спроведено проекти со решенија за многу проблеми, всушност проекти кои го помагаат опстанокот на нашата планета.

За наградата оваа година се поднесени преку 2000 предлози од преку 180 земји. Националните победници се избрани по пат селекција спроведена од експерти на Комитетот за евалуација на Energy Globe. Сите национални победници се квалификуваат за светските награди кои ќе бидат одлучени до крајот на годината.

Дополнителни информации за наградата се достапни на: https://www.energyglobe.info/macedonia2018?cl=en&id=256347


Click
Награда Energy Globe за Хабитат Македонија
Click
Награда Energy Globe за Хабитат Македонија
Click
Награда Energy Globe за Хабитат Македонија