Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Проект

Нови хоризонти за заеднички иницијативи во Европа

Одлични вести пристигнаа во Хабитат Македонија во средината на јануари 2020: три проекти поднесени од европски конзорциуми, каде Хабитат Македонија или Хабидом се партнери, добија истовремено финансирање од Програмата за истражување и иновации на Европската Унија наречена Хоризонт 2020.

Поддршка добија проекти кои во основа го поврзуваат домувањето со енергијата: проектот насловен Активности во заедниците за намалување на енергетската сиромаштија на конзорциумот предводен од регионалната канцеларија на ХФХ, со партнери од 9 европски земји; потоа проектот: Енергетски менаџмент за локалните власти во Источна Европа на конзорциумот предводен од Центарот за енергетска ефикасност ЕнЕфект од Бугарија, со партнери од 8 европски земји; и конечно проектот: Мерки за поддршка на енергетски ранливите домаќинства на конзорциумот предводен од Универзитетот Корк од Ирска, со партнери од 12 европски земји, каде македонски партнер е Хабидом - друштвото на Хабитат Македонија за управување со станбени згради.

Домаќинства или локални власти од осум македонски општини се предвидени за вклучување во активностите предложени од трите проекти: Карпош, Кавадарци, Кичево, Кочани Аеродром, Центар, Кисела Вода и Ѓорче Петров.