Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Развој на пазарот во секторот домување

Хабидом лиценциран од
Регулаторната комисија за домување

Image

Хабидом, друштвото за управување со станбени згради основано од Хабитат Македонија како дел од Деловниот план 2016-2018 година, доби лиценца за работа од Регулаторната комисија за домување на Република Македонија. Согласно македонскиот Закон за домување, лиценцата е предуслов за друштвото да започне со работа во секторот на управување со станбени згради.

Во Деловниот план на Хабитат Македонија, поддржан од канцеларијата на Хабитат за Европа, Средниот Исток и Африка, оваа активност е проектирана како посебна компонента во рамките на Деловната линија 2 именувана како: Развој на пазарот во секторот домување.

Со основањето на Хабидом како ентитет за управување со станбените згради Хабитат Македонија ќе ја формализира испораката на услуги за управување кои беа развиени и веќе претходно испорачувани на различни начини во текот на спроведувањето на проектот за енергетска ефикасност поддржан од УСАИД. Новата понуда на пазарот на услуги за управување со станбени згради ќе вклучи и опција за поволно финансирање на одредени интервенции кои бараат инвестиција поголема од редовното одржување, преку постоечките програми за кредитирање на Хабитат Македонија.