Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Меѓународен одбор на директори

ЗголемиГодишниот состанок одржан
во Македонија

Меѓународниот одбор на директори на глобалната мрежа Habitat for Humanity International  на 23 и 24 октомври во Скопје го одржа својот годишен состанок. Покрај одржувањето на состанокот Меѓународниот одбор учествуваше и во активностите на Хабитат Македонија при поставувањето на камен темелникот на првата Хабитат населба во Велес. 

Одборот на директори се состанува три пати во годината, два пати во седиштето на Habitat for Humanity International во Атланта и еднаш во земја по нивен избор. Македонија беше избрана како домаќин поради позитивните искуства кои ги имаме во спроведување на програмата Фонд за подобар дом (линк до програмата). Програмата има за цел да ја подобри состојбата на сиромашно домување преку микрофинансиски партнерства. За време на состанокот членовите на одборот имаа можност да посетат партнер семејства на Хабитат Македонија во Шуто Оризари и да се уверат во промената која ние ја донесуваме во нивните домови преку нашите програми.

Меѓународниот одбор на директори на Habitat for Humanity International е почитувана и глобално призната група на јавни личности, деловни луѓе, академски експерти и професионалци од граѓанскиот сектор кои посветуваат непроценливо време и труд на стратегискиот развој на Habitat for Humanity.