Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Енергетска ефикасност

Партнерство со Општина Карпош

Image

Станбената кула број 10 на бул. „8-ми Септември“ во Скопје

На 6 мај официјално стартуваше партнерскиот проект на Хабитат Македонија и општината Карпош, Скопје, за унапредување на енергетската ефикасност на 112 станбени единици од станбената кула број 10 на бул. „8-ми Септември“ во Скопје. Проектот е дел од повеќегодишната Програмата за енергетски ефикасни домови на Хабитат Македонија со која веќе се завршени интервенциите на 28 станбени единици во Кавадарци.

Партнерскиот проект започна со реализација откако претходно беше донесена одлука од Советот на Општина Карпош за реконструкција на фасадата на зградата која не е обновена повеќе од 45 години. Учеството на Хабитат Македонија во проектот е концентрирано на финансирање на замената на старите прозорци со нови, кои заедно со новата термоизолациона фасада треба да обезбедат заштеда во потрошувачката на енергија од најмалку 30%. Поединечната вредност на интервенциите кои се финансирани од Хабитат Македонија изнесува од 700 до 1400 евра по станбена единица.

Инаку, интервенциите во областа на енергетската ефикасност се наоѓаат во фокусот на новите програмски активности на Хабитат Македонија. Како поддршка на пилот-проект на УСАИД, Хабитат Македонија има идентификувано нови објекти на кои се предвидени енергетски ефикасни интервенции: две згради во општините Гази Баба и Чаир во Скопје и една зграда во Куманово.


Галерија

Click
Пред реконструкцијата
Click
Пред реконструкцијата
Click
Пред реконструкцијата
Click
За време на реконструкцијата
Click
За време на реконструкцијата
Click
Конференција за печат (Офицајлно отпочнување на реконструкцијата)
Click
Конференција за печат (Офицајлно отпочнување на реконструкцијата)
Click
Конференција за печат (Офицајлно отпочнување на реконструкцијата)

Повеќе информации може да се најдат и на:
http://www.karpos.gov.mk/