Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Нов проект

Легализација на домувањето за Роми

Image

Хабитат Македонија, Фондацијата отворено општество Македонија (ФООМ) и Националниот ромски центар (НРЦ) на 18 јануари 2012 година потпишаа договор за соработка за имплементација на проектот "Легализација на домувањето за Роми". Проектот ќе обезбеди финансиска, административна и техничка помош за легализација на домови на ромски семејства и ќе се имплементира од 2012 до 2015 година.

Извршниот директор на Хабитат Македонија, Зоран Костов, изјави дека во соработка со микрофинансиска институција ќе бидат обезбедени бескаматни мали заеми и техничка помош. Проектот се очекува значително да го зголеми бројот на Роми, сопственици на домови, и да обезбеди посигурна иднина за голем број на ромски семејства.


Галерија

Click
Нов проект - Легализација на домувањето за Роми
Click
Нов проект - Легализација на домувањето за Роми
Click
Нов проект - Легализација на домувањето за Роми
Click
Нов проект - Легализација на домувањето за Роми
Click
Нов проект - Легализација на домувањето за Роми

Фотографија: Галина Страчкова