Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Партнерство со ФООМ и НРЦ

Проектот за легализација во завршна фаза

Image

По четиригодишна имплементација проектот за легализација на домувањето во ромските заедници влегува во завршна фаза. Проектот кој Хабитат Македонија го спроведува во соработка со Фондацијата отворено општество Македонија и Националниот ромски центар ги поддржува најранливите семејства во ромските заедници во постапката за легализација на нивните домови, согласно Законот за постапување со бесправно изградените објекти од 2011 година.

Повеќекратните измени на првичното законско решение, меѓу кои и интервенцијата на државата со обезбедување на услугите кои се дел од проектот, не го попречија остварувањето на проектираните резултати. Со крајот на јуни 2015 проектот има поддржано 1191 семејство со заеми за изработка на потребните геодетски елаборати, врз чија основа од општинските власти во Македонија досега се издадени 290 решенија за легализација, додека останатите се во постапка која треба да заврши набрзо. Како дополнување на проектните активности, за 37 легализирани објекти Хабитат Македонија има одобрено и заеми за реновирање или реконструкција.

Проектните активности ќе бидат во тек до крајот на 2015 година. Пред формалното завршување на проектот планирана е меѓународна тематска конференција на која ќе се презентираат резултатите од активностите во Македонија и од сродни активности во земјите од регионот на Централна и Источна Европа.