Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Мигрантска криза

Хабитат Македонија обезбедува засолниште
на грчко-македонската граница

Image
Хабитат Македонија обезбедува засолниште на грчко-македонската граница

Реагирајќи на една од најтешките кризи која го погаѓа регионот на Блискиот Исток и Европа, на средината на октомври Хабитат Македонија подигна засолниште за мигрантите и бегалците додека трае процесот на регистрација од македонските власти, пред да бидат примени во транзитниот центар на грчко-македонската граница.

Повеќе илјади мигранти и бегалци од Сирија, Авганистан, Ирак и многу други земји минуваат низ неофицијалниот премин кај Гевгелија секој ден, претходно патувајќи по т.н. Балканска рута со денови и недели. Од средината на јуни 2015 година повеќе од 155 илјади се регистрирани на влез во Македонија, вклучувајќи илјадници семејства со повеќе од 28 илјади деца.

Ангажманот на Хабитат Македонија во пограничната зона е договорен со Центарот за управување со кризи на Владата на Македонија, а на терен е координиран со УНХЦР. Операциите се поддржани од канцеларија на Хабитат за Европа, Средниот Исток и Африка, откако организацијата прогласи Ниво 2 одговор на кризата.

Според плановите, наредниот чекор треба да вклучи дополнително засолниште, како и испорака на непрехранбени продукти и услуги за најранливите групи. Со влошувањето на временските услови од критична важност е и подготовката на транзитниот центар за зимски услови.


Click
Сцена од мигрантската криза на грчко-македонската граница пред интервенцијата на Хабитат Македонија - септември 2015 година
Click
Сцена од мигрантската криза на грчко-македонската граница по интервенцијата на Хабитат Македонија - октомври 2015 година