Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Поддршка

Благодарност и поддршка за Хабитат Македонија

Првата посета на Хабитат Македонија за Рик Хатавеј, потпретседателот на Habitat for Humanity International за регионот на Европа, Блискиот Исток и Африка, беше и можност за средба со Претседателот на Републиката Стево Пендаровски.

На средбата, на која присуствуваа и претседателката на Собранието на Хабитат Македонија Тетјана Лазаревска, како и националниот директор Зоран Костов, претседателот Пендаровски беше информиран за активностите и проектите на Habitat for Humanity чија што стратегиска цел е намалување на сиромашното домување, пред се преку изградба на нови или реконструкција на постојни домови за специфични целни групи.

Притоа беше нагласено дека организацијата, која како глобална мрежа е активна во повеќе од 70 земји, е ангажирана и на решавање на глобални прашања со кои се соочува човештвото, од правото на домување, преку намалувањето на сиромаштијата и социјалната исклученост, до справување со климатските промени. Соговорниците се согласија дека за истото се потребни системски промени кои се возможни преку поинтензивна соработка меѓу јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор.

Претседателот Пендаровски изрази благодарност за досегашниот ангажман и искажа поддршка за тековните и најавените проекти на Хабитат Македонија, посебно на оние кои имаат за цел унапредување на регулаторната рамка и нејзино хармонизирање со глобалните иницијативи и развојни цели.