Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Бегалска криза

Во тек активности за зазимување

Image
Бегалска криза

Во текот на втората половина на ноември 2015 активностите на Хабитат Македонија за справување со бегалската криза беа проширени на интервенција со која е обезбедена опрема и инсталација за греење во неколку клучни засолништа во транзитниот центар на грчко-македонската граница, вклучувајќи генератор за струја и напонска мрежа со голем капацитет за засолништата на Хабитат, УНИЦЕФ и едно од засолништата на УНХЦР. Интервенцијата е дел од заедничките активности на Владата на Македонија и повеќе други организации за подготовка на транзитните центри за зимски услови.

Истовремено, со цел координирана и ефикасна алокација на ресурсите Хабитат Македонија иницираше неколку партнерства или други форми на соработка со организации кои имаат силни програмски компоненти во областа на итен одговор на кризи. Се очекува Католичките служби за помош (ЦРС) и одвоено Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) да се придружат кон напорите на Хабитат во обезбедувањето дополнително финансирање за некои од интервенциите кои вклучуваат засолништа или инфраструктура. Планирано е оваа соработка да се формализира со посебни меморандуми.

Хабитат Македонија внимателно ги следи потребите за засолништа во транзитните центри и има планови да ги прошири своите операции и на македонко-српската граница.


Click
Во тек активности за зазимување
Click
Во тек активности за зазимување
Click
Во тек активности за зазимување