Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Промоција

Промоција на Почетни студии за домувањето на Ромите во Општините Чаир, Прилеп и Штип

Image

Хабитат Македонија како дел од проектот „Права на домување кај Ромите за одржлив урбан развој“ ги промовираше трите Почетни студии за домувањето на Ромите во Општините Чаир, Прилеп и Штип.

Основа за подготовка на Почетните студии за домувањето на Ромите во овие општини е анкета спроведена кај 736 семејства кои живеат во ромската населба Топаана во Општина Чаир, 600 семејства кои живеат во ромската населба Тризла во Општина Прилеп и 336 семејства кои живеат во повеќе ромски населби во Општина Штип.

Со овие Почетни студии ја прикажуваме моменталната состојба во домувањето кај Ромите во Општина Чаир, и со тоа да придонесеме за подобро согледување на проблемите и потребите на ромската заедница поврзани со домувањето. Понатаму, Почетната студија треба да послужи за утврдување на приоритетните проблеми во локалната средина, за мобилизација на граѓаните за вклучување во процесите на одлучување на локално ниво, но и на локалните власти за нивно поголемо ангажирање во областа домување и одржлив урбан развој во ромските населби.Почетна студија за домувањето на Ромите во Општина Прилеп Почетна студија за домувањето на Ромите во Општина Штип Почетна студија за домувањето на Ромите во Општина Чаир