Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Соработка

Одржлив урбан развој за ромските заедници

По потпишувањето на договорот за грант на крајот на октомври 2019 година, сите релевантни чинители за новиот проект насловен како Одржлив урбан развој за ромските заедници беа поканети од Хабитат Македонија на промотивниот состанок одржан на 18 декември 2019 година во Скопје.

На состанокот се обратија градоначалниците на партнерските општини, Курто Дудуш од Шуто оризари и Аце Коцевски од Велес, заедно со Нафи Сарачини, претставник на делегацијата на Европската Унија во Скопје. Претставници на Министерството за труд и социјална политика и на Министерството за транспорт и врски, одговорни за урбанистичко планирање, исто така учествуваа на настанот.

Проектот, финансиран од Инструментот за пред-пристапна помош (ИПА) на Европската Унија треба да придонесе кон инклузивен, ефикасен и одржлив урбан развој кој треба да води кон подобар квалитет на живеењето во ромските заедници. Главни цели на проектот се подобрување на условите за домување на загрозените ромски заедници во Шуто Оризари и Велес, како и да промовира еднакви можности за социјална инклузија, образование и здравство за Ромите и ситите општини.

Главните испораки на проектот вклучуваат детални урбанистички планови за неколку густо населени области во двете општини, како основен предуслов за урбан развој.