Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Програма за новоградби

Предадена во употреба петтата станбена зграда во Велес

Еден од носечките програми на Хабитат Македонија – проектот за новоградби во Велес одбележа уште едно постигнување: петтата станбена заграда за семејства со ниски приходи беше предадена во употреба на 11 јули 2017 година.

Новата зграда има 12 стана, со просечна корисна површина од 61 м2. Како и со претходните 4 згради, неколку стотини меѓународни волонтери учествуваа во изградбата, придружени од семејствата кои ги исполнија условите и беа вклучени во програмата.

На настанот присуствуваа претставници на локалните власти, на управниот одбор на Хабитат Македонија, како и тим од меѓународни волонтери од Велика Британија кои во моментот беа ангажирани на градилиштето. На присутните им се обрати и на семејствата им честита Кочо Анѓушев, Заменик Претседател на Владата на Република Македонија, а се обратија и Славчо Чадиев, градоначалник на Велес и Зоран Костов, извршен директор на Хабитат Македонија. Во името на селектираните семејства се заблагодари Андријана Босилкова.

Веднаш до ново завршените станови веќе започна ископот за темелите на шестата зграда, со нови 12 стана кои ги очекуваат семејствата со ниски приходи од Велес.


Click
Петтата станбена заграда за семејства со ниски приходи во Велес
Click
Едно од семејствата заедно со Тетјана Лазаревска, Претседател на Управниот одбор на Хабитат Македонија
Click
Кочо Анѓушев, Заменик Претседател на Владата на Република Македонија