Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Брифинг

Брифинг за климатските промени и енергетската ефикасност

На 24 јуни 2021 година, на градилиштето на Хабитат Македонија во Велес се одржа брифинг на повеќе високо позиционирани чинители околу идната соработка поврзана со климатските промени и енергетската ефикасност на станбениот сектор. На состанокот учествуваа Рик Хатавеј, потпретседател на Habitat for Humanity за Европа, Блискиот Исток и Африка, Фатмир Битиќи, заменик претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Ирена Стефоска, министер за култура на Република Северна Македонија, Ерик Јановски, претставник на УСАИД во Северна Македонија, Аце Коцевски, градоначалник на Велес и Зоран Костов, национален директор на Хабитат Македонија.

Позицијата на Habitat for Humanity International за домувањето и климатските промени беше посочена како еден од повеќето неодамна објавени документи кои препорачуваат подигање на прашањата за климатските промени и енергетската ефикасност на станбените објекти повисоко на агендата на централната и локалните власти. Беа споменати и неопходните подобрувања на регулаторната рамка и создавањето финансиски стимулации, програми и фондови со цел да се олесни инвестирањето во енергетската ефикасност, како и улогата на граѓанскиот сектор и социјално мотивираните инвеститори во справувањето со енергетската сиромаштија и потребите на ранливите групи.

По дискусијата учесниците имаа можност да дадат свој симболичен придонес кон намалувањето на влијанието на станбените новоградби врз животната средина. Волонтирањето на градилиштето вклучуваше поставување на термоизолациони панели, проектирани да ја подобрат енергетската ефикасност на шестата станбена зграда на Хабитат Македонија во Велес, каде тековно се градат 12 станбени единици.