Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Семинар: Развој на микрофинансиски производ за домување

Хабитат - Македонија по иницијатива на Habitat for Humanity International беше домаќин на 5 дневен семинар во Охрид од 4-ти до 8-ми Јуни, 2007 година.

Тренингот беше Вовед за истражување на пазар и развој на заем за домување за Микрофинансиски институции, одржан од Amy Davis Kruize, консултант од мрежата на IDEAS. На овој 5 дневен настан учествуваа претставници од шест различни организации. Имаше учесници од регионалната канцеларија на Habitat for Humanity, Хоризонти, Можности и Хабитат - Македонија од Македонија и Начала и Хабитат - Софија од Бугарија.

Преку предавања, практични вежби и теренска работа сите учесници се запознаа со потрбата од насочено проучување на пазарот и ги совладаа техниките на истражување на пазарот, користејќи го процесот на истражување на пазарот и развој на нов производ креирани од MicroSave. За време на теренската работа во Битола учесниците ги вежбаа претходно изучените техники од квалитативни истражувања, истакнувајќи го спроведувањето прашалници, пробни прашања, улогата на модераторот и запишување на белешки во групните фокус состаноци.

Ова беше прв ваков семинар во овој регион, организиран од страна на Хабитат, со многу позитивни резултати што се почуствуваа веднаш во работата на сите организации кои земаа учество.


01
02
03
04
05
06
07
08