Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Заеми за реконструкција

Едноставен почеток за пристоен дом

Целната група за која ќе бидат наменети заемите од Фондот за подобар дом се семејства кои живеат со субстандардни домови лоцирани на територијата на Македонија. Општите карактеристики на заемите се:

  • Барателите треба да се работен однос или да се занимаваат со сопствена дејност;
  • Вкупните приходи во семејството не треба да се поголеми од две просечни месечни плати во РМ, односно 24.000 денари;
  • Ефективната каматна стапка изнесува 0,5% месечно;
  • Висината на кредитот мора да се движи меѓу 2.000 и 4.000 Евра во денарска противвредност;
  • Максималниот рок на отплата изнесува 60 месеци.

Преземи брошура (PDF - 173 kb)