Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Здрава вода за подобар дом

Зголеми120 семејства приклучени на водоводната мрежа

Здрава и чиста вода за пиење добија 120 семејства од општината Василево кои со помош на Хабитат Македонија успешно се поврзани на главната водоводна мрежа. Хабитат Македонија преку новиот пилот проект за водоснабдување и санитација ќе им помогне и на 10 семејства во село Рашче и 12 семејства во село Мамутчево.

Семејствата кои добиваат помош од овој проект се со ниски приходи и со голем број на членови во домот. Пред Хабитат Македонија да им помогне, водата во нивниот дом ја добиваа преку индивидуални бунари лоцирани во опасна близина до нивните септички јами. Ваквата практика е закана не само по здравјето на фамилијата туку и за здравјето на сите.

Главната цел на проектот е да се подобрат условите на домување преку обезбедување на здрава вода и прописна санитација во домовите на семејствата. Поради успешноста на проектот за водоснабдување и санитација, Хабитат Македонија бара начин, како овој проект да продолжи и да прерасне во програма, за да можеме да им помогнеме на повеќе семејства кои имаат потреба од здрава вода и прописна санитација.