Согласно Правилникот за набавки на Здружението за хумано домување Хабитат Македонија од 28.12.2015 година, а во врска со проектот Одржлив урбан развој на ромските заедници спроведуван од Хабитат Македонија, во партнерство со општините Шуто Оризари и Велес, Здружението за хумано домување Хабитат Македонија на ден 12.06.2020 година објавува:

ПОВИК

за доставување на понуда за набавка на возило за собирање комунален смет, во општина Велес


Проектот Одржлив урбан развој на ромските заедници е заедничка иницијатива на Хабитат Македонија и општините Шуто Оризари и Велес. Со овој проект треба да се придонесе кон инклузивен, ефикасен и одржлив урбан развој базиран на почитување на принципите на ЕУ кои водат до подобар квалитет на живеење во ромските заедници.

За остварување на целите на овој проект Хабитат Македонија спроведува постапка за набавка на возила за собирање комунален смет, конкретно, 2 трактори со кабина и 2 приколки од 4 тони. Поради тоа, Ве покануваме да доставите понуда за набавка на горенаведените возила, според Повикот и условите на набавка бр. 30/2020. Условите на набавката и техничка спецификација на возилата се јавно објавени и можете да ги преземете подолу, во периодот од 12.06.2020 година до 26.06.2020 година. Покрај тоа што може да ja преземете од веб страната, документацијата на ваше барање може да ви биде испратена во електронска форма на е-меил адреса или во печатена форма да ја подигнете од канцеларијата на Хабитат Македонија во Скопје.

Доколку постои интерес од Ваша страна, Ве молиме понудата да ја доставите најдоцна до 26.06.2020 година (петок) до 14 часот, курирски, со предавање во просториите на Хабитат Македонија (ул. Никола Парапунов бр. 41, комплекс Макотекс 1 кат, Скопје).

Контакт лице за дополнителни информации е Костадин Настевски (тел. 075 868 138, е-меил: knastevski@habitat.org.mk).Документ за преземање: