ПОВИК

за изразување интерес од компании за учество во Проектот за развој на пазарот во секторот домување


Хабитат Македонија ги поканува компаниите (трговските друштва) регистрирани во Република Македонија кои нудат пазарни решенија во секторот домување, да поднесат пријави за учество во проект кој обезбедува техничка и финансиска поддршка, со цел збогатување на понудата и обезбедување полесен пристап до квалитетни производи и услуги за домаќинства со ниски приходи.

Документи за преземање: