Повторен повик за пријавување
ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР
на Хабитат Македонија

Здружението за хумано домување Хабитат Македонија објавува повторен повик за пријавување на квалификувани и мотивирани кандидати за позицијата: ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

Документи за преземање: