ПОВИК

за изразување интерес за користење поддршка од Проектот за развој на пазарот во секторот домување


Проектот за развој на пазарот во секторот домување на Хабитат Македонија обезбедува техничка и финансиска поддршка за иницијативи кои вклучуваат иновативни пазарни решенија со кои се унапредуваат условите за домување.

Документи за преземање: