Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Тркалезната маса

Експертска консултација за развој на пазарот во секторот домување, со фокус на енергетската ефикасност

Тркалезна маса – експертска консултација на тема: РАЗВОЈ НА ПАЗАРОТ ВО СЕКТОРОТ ДОМУВАЊЕ: ФОКУС НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ

Тервилигер центарот за иновации во домувањето од Атланта, САД и здружението Хабитат Македонија одржаа тркалезна маса – експертска консултација на тема: РАЗВОЈ НА ПАЗАРОТ ВО СЕКТОРОТ ДОМУВАЊЕ: ФОКУС НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ.

На консултацијата, која се одржа на 11 декември 2017 година во Скопје, се обрати министерот за транспорт и врски Горан Сугарески, а учество земаа повеќе пратеници од Собранието на Република Македонија, како и триесетина претставници на бизнис секторот и релевантни чинители од областа на енергетската ефикасност.

Тркалезната маса е дел од комплексен проект кој вклучува проценка на големината на пазарот и потенцијалот за инвестирање во енергетска ефикасност на колективните станбени згради во Македонија, преку систематска анализа на станбениот фонд, комбинирана со проценки за трошоците за енергетска реконструкција и обнова, како и долгорочните ефекти на ваквите зафати.

„Прелиминарните проценки покажуваат дека македонскиот станбен сектор во згради со колективно домување има потреба од инвестиции вредни најмалку 300 милиони евра и дека ова вложување може да се исплати во период од 5-8 години, преку заштеда на 30-50% од потрошувачката на енергија за греење и ладење, што претставува 60-70% од вкупната потрошувачка на енергија во домаќинствата во Македонија. Дополнително, намалената потрошувачка на енергија од домаќинствата значајно ја намалува емисијата на CO2 и други загадувачи на воздухот, што е долгогодишен проблем во македонските градови“ – изјави Зоран Костов, директор на Хабитат Македонија.

Идентификувањето на потенцијалите на пазарот во секторот домување, особено на пазарот на енергетски ефикасни интервенции на станбените згради, вклучува и анализа на регулативата, односно законските, организациските и финансиските предуслови. Експертската консултација ќе ги идентификува пречките и ќе даде насоки за започнување инвестициски циклус кој ќе го искористи севкупниот потенцијал на пазарот на резиденцијална енергетска ефикасност во Македонија.