Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Тервилигер центар за иновации во домувањето

Фокус на пазарот за домување во Македонија

Image
© HFH

Во рамките на Деловниот план 2015-2018, Хабитат Македонија започнува со спроведување на проект за поддршка на капитални инвестиции кои имаат за цел развој на пазарот во секторот домување. Проектот е поддржан од Тервилигер-Центарот за иновации во домувањето на Habitat for Humanity International, промовиран минатиот месец во Кито, Еквадор, за време на одржувањето светскиот форум Хабитат III.

Проектот во Македонија ќе вклучи мапирање на пазарот и инвестициски анализи, како и развој на инструменти за стимулирање на пазарните чинители, вклучувајќи соодветни продукти, услуги и финансирање насочени кон зголемување на понудата на пристојно и достапно домување за семејства и лица со ниски приходи. Се очекува развиените практики потоа да се споделат со слични иницијативи во Бугарија, Романија и Босна и Херцеговина.

За целите на проектот Хабитат Македонија ќе ангажира експертиза за што е обезбедена стипендија Рон Тервилигер.